YitenCANlar

Adsız tasarım (3)

ALİ BOÇNAK

Dini bilgisi ve hayatın içinden gelen birikimiyle küskünleri barıştırır, kan davalarının bitiril- mesine aracılık ederdi. Sevilen, saygı duyulan
biri olmak bu coğrafyada suçtu. “Hem Kürt siyasi hareketinin içinde yer alması, hem dindar olması” adının en tehlikeli suçlular arasına yazılmasına neden oldu.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin