YitenCANlar

Adsız tasarım (3)

HATİCE AKÇABAY

Aynı aileden 7 yaşındaki Ahmet Esat ile 5 yaşın- daki Mesut’un ise aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ cesetlerine ulaşılamadı. Murat Öğretmen, sağ kurtuldu- ğu “mahşer” dediği o geceyi şöyle anlattı:
“Plastik şişme bota dokuz kişi olarak bindik. İki kaçakçı da en son bindi. Toplam 11 kişi olduk. Nehrin ortasında kaya gibi bir cisme çarptığımızı sanıyorum.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin