YitenCANlar

Adsız tasarım (3)

Prof. Dr. Haluk Savaş

Diyarbakır Barosu Başkanı olan Tahir Elçi, yakınlarını ‘faili meçhul’ cinayet- lerde kaybeden ailelerin avukatlığını
yapıyor, çatışmalı dönemlerde hukukun üstünlüğü için mücadele ediyordu.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin