YitenCANlar

Adsız tasarım (3)

Mehmet Tosun

İhraç edilen Danıştay Tetkik Hâkimi 29 yaşındaki Mehmet Tosun, yakalandığı has- talık sebebiyle vefat etti. Tosun, son sözlerinde; “Ahirette hesaplaşacağımız için çok mutluyum” şeklindeydi. Danıştay’dan önce 672 sayılı KHK ile 83 kişi sonra 678 sayılı KHK ile 8 kişi olmak üzere toplam 91 kişi ihraç edilmişti.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin