YitenCANlar

Adsız tasarım (3)

Gülsüm Coşar

Hâkim Gülsüm Coşar, karar Yargıtay tarafından onanırsa minik yavru- su ile cezaevine gireceğini düşünerek çareyi çok sevdiği ülkesinden ayrılmakta görür.
Kasım 2020 de Meriç üzerinden Yunanis- tan’a oradan da Almanya’ya geçer. Almanya da mülteci kampında iken, 1 Eylül 2021 tarihinde, genç kalbi bu sıkıntıları daha fazla kaldıramayarak yaşamını yitirir. Geride gözü yaşlı 5 yaşındaki Yusuf ve cezaevinde tutuklu eşini bırakıp tüm sevdiklerini yasa boğar.!

Solverwp- WordPress Theme and Plugin