YitenCANlar

Adsız tasarım (3)

Doç. Dr. Ahmet Turan Özcerit

En önemli özelliği adalet ve hakperestlik olan merhum Ahmet Bey, tetikçi sulh ceza hakiminin “Cumhurbaşkanımızın uyarılarına
rağmen niçin çocuklarını F.tö okullarına gön- derdin” şeklindeki sorusuna cevaben hocamızı tanıma adına çok önemli doneler sunmaktadır: “Çocuklarımı hangi okula göndereceğimi Cumhurbaşkanına mı soracağım?”

Solverwp- WordPress Theme and Plugin