YitenCANlar

Adsız tasarım (3)

Cürüm kötüdür, ama adaletsizlik cürümden de beterdir

Konu Türkiye Cumhuriyeti olduğu zaman, zulmün pek bitmediğini görüyoruz. Bu sadece bugünkü Hizmet
Hareketi’yle ilgili olan kısım değil, bugün de altı çizilen bir şey var. Cemaatler değil, aynı zaman- da akademisyenler, sanatçılar, askerler, polisler, devlet memurları yani Cumhuriyet tarihinin belki de görüp göremeyeceğimiz en büyük karşı devrimiyle karşı karşıyayız.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin