YitenCANlar

Adsız tasarım (3)

Abuzer Kara

Adalet Bakanı Sadullah Ergin de, yargıcın Alevi olduğunu söylüyordu. İşte o yar- gıç Abuzer Kara’ydı. Bu nedenle, bilinen ceza yöntemi kaçınılmaz oldu. Ordu’ya sürüldü. Aile bir yerde kendi başka yer

Solverwp- WordPress Theme and Plugin